Tjänster

Digital design och strategi

Vi använder design som strategiskt redskap när vi utvecklar och stärker varumärken. Vi tror på medvetna och validerade val som karaktäriseras av kundcentrering och mindre magkänsla. När vi utformar webbsidor, interna system, appar eller digitala gränssnitt ser målbilden densamma ut – att skapa en distinkt, sammanhållen och kraftfull kundupplevelse.

 • Grafisk profil och identitetsdesign
 • Produkt- och tjänstedesign
 • Webbdesign

Creative Data

För oss handlar creative data om att hjälpa organisationer att förstå kraften i att använda data som grund för kommunikation och som katalysator för förändring.
Vi hjälper er att identifiera affärskritiska dataströmmar och hittar sedan innovativa metoder att visualisera och kommunicera dem.

 • Data audit
 • Data storytelling
 • Datavisualisering och Data Dashboards

Vill du förändra din digitala användarupplevelse eller bättre nyttja din data?

Kundcentrering och användarcentrerad design

Kunden och kundens behov bör vara en central del av företagets strategi. Vi tror starkt på att använda kvalitativa metoder och löpande prata med kunder och observera dem för att rama in vilka problem de behöver lösa. Utifrån dessa insikter utformar designar vi tjänster, produkter och kommunikation som skapar värde för kunden. Utifrån dessa insikter designar vi tjänster, produkter och kommunikation som förbättrar användarnas upplevelse. 

 • Kundinsikt och kundcentrering
 • UX och användarcentrerad design
 • Datadrivna personas och kundresor
 • Prototyputveckling
 • Datadriven budskapshierarki

Teknikutveckling och programmering

Vår djupa och breda erfarenhet av utveckling tillsammans med ett intresse för ny teknik utgör grunden i Accomplice. Vi strävar alltid efter att bygga marknadens mest kundcentrerade och effektiva produkter och tjänster – vare sig vi integrerar system, utvecklar nya api:n, optimerar hemsidor eller lanserar appar.


 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Webb- och mobilapplikationsutveckling (fullstack)
 • API och integrationer

Relevanta case & insikter

Vill du förändra din digitala användarupplevelse eller bättre nyttja din data?