Låt data och kundinsikter styra din kommunikation

En typisk besökare scannar av en hemsida och beslutar sig på någon sekund om informationen är relevant eller inte. Du har alltså bara något ögonblick på dig att få din besökare att lyssna.

En av dina främsta uppgifter som marknadsförare är alltså att sakta ner din besökare. Till din hjälp har du text och design. Trots att studier visar att text har två gånger större påverkan än design, ser vi hur företag konstant undervärderar den roll som text och budskap har på besökaren.

Budskap och texter tas fram lättvindigt och baseras på magkänsla, gissningar och antaganden. Men det finns metoder som hjälper företag att bli mer datadrivna, mer kundnära och därigenom mer träffsäkra i sin kommunikation.

Förstå var din kund är i sin beslutsprocess och hur väl de känner ditt varumärke och affärsmodell

Duktiga säljare identifierar var deras prospects befinner sig i köpprocessen och anpassar sin kommunikation därefter. Digitala kanaler fungerar på samma sätt. Din timing – när du för fram ett visst budskap – är avgörande för hur väl det når fram och tas emot.

Det första steget mot att bli mer datadriven i din kommunikation är att förstå hur välbekanta dina besökare är med din produkt, varumärke och/eller affärsmodell. Nedan är exempel på när vi hjälpte ett tjänsteföretag kategorisera sina besökare efter deras kännedom.

Datainsamling som sedan ligger till grund för att förstå hur vi ska utforma datadrivna budskap

Tänk på! Besökare har olika kännedom och olika syften på olika sidor. Insiktsarbete behöver därför vara sidspecifika

Anpassa din kommunikation efter dina besökares kännedom

När du har avgjort kännedomen hos dina besökare finns några enkla regler att förhålla dig till. Generellt sätt kan man säga att ju mindre bekant en besökare är med din produkt och/eller det problem du löser, desto mer behöver hen utbildas. Nystartade bolag, okända varumärken och innovativa produkter behöver alltså en mer utbildande kommunikation medan etablerade produkter, varumärken och affärsmodeller tillåter dig att vara mer säljande i din kommunikation. 

Du kan alltså genom att avgöra din besökares kännedom säkerställa budskapen och timingen i din kommunikation. Nedan illustration visar hur du bör kommunicera beroende på dina besökares kännedom. 

Skapa budskap som dina kunder faktiskt bryr sig om

Det räcker inte med att förstå dina besökares kännedom och huruvida du ska vara utbildande i din kommunikation. Ditt nästa steg mot att bli mer datadriven i din kommunikation är att förstå dina besökares utmaningar och drivkrafter. 

Ett bra sätt att göra detta på är att utnyttja två skilda faser i din kunds kundresa. Genom att prata både med dem som köpt av dig – dina befintliga kunder – och dina prospects – de som ännu inte köpt – kan du skapa värdefulla insikter.

Dina prospects använder du för att förstå vad som inlett deras köpprocess, hur de utvärderar olika alternativ och vilka som är deras avgörande frågeställningar.

Dina befintliga kunder använder du för att lära dig varför din tjänst/produkt valdes framför andra, vilka attribut och egenskaper som är avgörande och hur ditt företag skapar värde i din kunds liv. 

Det finns en viktig fallgrop att se upp med när du pratar med dina kunder och samlar kundinsikter. För många är det svårt att skilja mellan målgruppens behov och företagets lösning. Du är inte din produkts egenskaper, du är det du hjälper kunden lösa. Fokusera därför insiktsarbetet kring vad målgruppen vill åstadkomma, vilka resultat de vill uppnå och vilka problem som kommer i vägen.

Genom dina insikter kan du effektivisera din kommunikation och skapa budskap som dina kunder faktiskt bryr sig om. Använd din insamlade data för att identifiera teman kopplat till hur du kan utbilda, sälja och undanröja friktioner och orosmoln. Formulera nya titlar och huvudbudskap och lägg nya pussel av budskap på dina undersidor.

Nedan exempel visar vilka frågor vi ställde till tjänsteföretagets kunder.

Tänk på!
Använd fritextsvar i så stor utsträckning som möjligt för att undvika styrning och antaganden

Låt dina kunder vara dina copywriters 

Nu förstår du din besökares kännedom om dig och vilka drivkrafter och frågeställningar hen har med sitt besök. Du förstår också det värde du skapar till dina befintliga kunder och vad du behöver kommunicera för att ta dina prospects vidare i kundresan. Du ska nu ha en komplett bild av din produkt och den roll den spelar i din besökares liv.

När du formulerar dina budskap – glöm de stora orden och använd istället samma språk som dina kunder gör. Leta efter begrepp och formuleringar i dina kunders svar och återanvänd dem i din kommunikation för att skapa relevans. Se hur datan utvecklas och arbeta iterativt.

Ta ditt första steg mot datadriven kommunikation

I vårt exempel med tjänsteföretaget lyckades vi öka mängden sign-ups till en av deras tjänster med 22 % – bara genom att ändra text och budskap till något som kunderna brydde sig mer om. Det är bara ett av flera exempel på hur datadriven kommunikation kan öka både engagemang och konvertering. 

Vi garanterar inte att ett nytt förhållningssätt ökar din försäljning eller leadsgenerering omedelbart, men vi garanterat att du kommer ett steg närmare att förstå dina kunder och vilken roll du spelar i deras liv. 

Det tror vi är en vinnande strategi.

Tror du att ditt företag skulle tjäna på att utveckla datadrivna budskap? Läs mer om Accomplices tjänst Datadriven Budskapshierarki och hur den kan hjälpa din organisation.

Läs mer ➞