Tillgänglighetspaket – gör din webbplats tillgänglig för alla!

— Vi brinner för att skapa framtidens digitala upplevelser. Det är en självklarhet att dem ska vara tillgängliga för alla! Vi ser till att ni får rätt arbetssätt, effektiva verktyg, och en plan för hur ni jobbar och redovisar ert tillgänglighetsarbete.


Vi vill vara viktiga för våra kunder
Accomplice tillgänglighetspaket

Att skapa tillgänglighet kan vara krångligt och svårt. Vårt tillgänglighetspaket underlättar erat arbete och hjälper er att bli bäst på tillgänglighet på webben!

WCAG 2.1 – A, AA, AAA

Vi anpassar vårt arbete enligt den nivå (A, AA, AAA) av tillgänglighet ni önskar. För offentlig verksamhet gäller minst WCAG 2.1 AA.

Handlingsplan

Efter era förutsättningar gör vi upp en handlingsplan som gör det enkelt och tydligt för er hur ni ska jobba med tillgänglighet.

Teknisk genomgång

Vi gör en full genomgång av alla unika sidor på webbplatsen. Vi kollar på html-struktur, designelement, vidoes/animationer, m.m. för att se hur tillgänglig er webbplats är idag.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi skapar en tillgänglighetsredogörelse och ser till att ni har ett arbetssätt så den hålls uppdaterad.

Verktyg

Vi ger er de bästa och senaste verktygen för att underlätta i ert kontinuerliga arbete med tillgänglighet.

Utveckling

Vi skapar en prioriterad lista över åtgärder som kräver vidare utveckling av sidan. Vi kan även hjälpa till att utföra arbetet.
Hör gärna av dig så kan vi prata om hur vi ser till att er webbplats är tillgänglig!
“Accomplice har en digital och teknisk spetskompetens tillsammans med ett mycket flexibelt och engagerat förhållningssätt”

Ahmed Abdirahman
Grundare och VD Järvaveckan