Lärdomar och insikter att ta med sig till 2021

2020 – ett år fullt av motgångar. 

För Accomplice har året, trots omständigheter, inneburit tillväxt i teamet och flera stora projekt. Under 2020 har vi bland annat hjälpt ett av Kinas största teknikbolag att etablera sig på den svenska marknaden, utvecklat en ny statistikplattform för svensk handel, hjälpt flera företag att utveckla sin digitala närvaro och digitaliserat en av Europas ledande hotellkedjors hållbarhetsarbete.

Nu närmar vi oss ett nytt år och förhoppningsvis kan både samhälle och näringsliv snart återgå till det normala. För att fånga upp insikter och lärdomar från det gångna året samlade vi ihop vårt team och reflekterade över året som varit, de lärdomar vi dragit och vad vi tror att organisationer ska ta med sig in i 2021.

Vi ses där!

Hälsningar
Nicolas, Stephanie, Olle, Maria, Pär, Sravan, Filip och Fanny

STRATEGI

”Var vaksam på varför och hur beslut fattas i tider av hög risk och osäkerhet”

Under det gångna året har både samhälle och näringsliv behövt fatta snabba och avgörande beslut. När vi tvingas agera snabbt, riskerar vi att falla in i beslutsprocesser baserade på magkänsla och intuition.

Var därför vaksam kring de fördomar och antaganden din organisation baserar strategier, produkter och initiativ på. Ju större fördom och antagande – desto större risk.

”Kärnan i strategi är lika mycket att välja vad man ska göra som vad man inte ska göra”

Under året har många organisationer tvingats omformulera sina strategier och riktningar. Resurser är alltid begränsade och en strategi måste fokusera lika mycket på vad ni ska göra som vad ni inte ska göra.

Strategi handlar om att göra val, avvägningar och prioriteringar. Strategisamtal behöver alltså alltid följas upp av resurssamtal.

”Kombinera långsiktiga visioner med agila och flexibla arbetssätt”

Att definiera 3 till 5 års strategier tillsammans med års- och kvartalsmål är troligen en av de mest vedertagna metoderna för organisatorisk styrning. Senaste åren har startup-världen utmanat det traditionella sättet att styra företag till förmån för mer snabbfotade och agila arbetssätt. Under 2020 har även storbolagen tvingats ställa om och arbeta i kortare cykler och under större osäkerhet.

Vi tror att de organisationer som lyckas kombinera sina nya erfarenheter av att arbeta mer snabbfotat med långsiktiga visioner är de som framöver blir mest konkurrenskraftiga. 

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

”Konsumenten kräver transparens, öppen kommunikation och samhällsengagemang”

Aldrig förr har konsumenten i så stor utsträckning som nu efterfrågat varumärken som tar ansvar bortom sina egna verksamheter. De organisationer som arbetar syftesdrivet har möjlighet att möta kundens krav, skapa differentierade och starka varumärken, attrahera talang och samtidigt göra samhällsnytta. Studier visar också att varumärken med ett formulerat syfte växer dubbelt så snabbt som varumärken utan ett tydligt varför.

Vi vill dock påminna om riskerna som finns med att profilera sig i samhällsfrågor utan att ta ansvar på riktigt. Dagens transparens ställer stora krav på företag och att lösryckt kapitalisera på samhällsfrågor kan vara förödande. Företag måste våga vara ärliga och öppna med vad de gör – och också vad de inte gör.

Vi tror att 2021 tillhör de organisationer som har sina vinster nära hjärtat och sina medarbetare och fotavtryck närmre.

”Marknadsföring och kommunikation behöver vara agil”

2020 har påmint oss om att kommunikationen behöver vara relevant och att den riskerar att uppfattas som tondöv när den inte speglar omvärldstrender, aktuella händelser och/eller förändrade konsumentbetenden.

I 2021 är det alltså kritiskt att vara lyhörd, flexibel och agil – i sin positionering och kommunikation.

”Digitala upplevelser och digital marknadsföring bör stå högt på varje bolags agenda”

Med miljontals fler människor som arbetar hemifrån, lock downs och självisolering har internetanvändandet under 2020 ökat med runt 70 %. Ökningen i användande syns i alla åldrar, yrken och samhällsgrupper.

Företag som arbetar strategiskt med sina digitala upplevelser kommer ha bättre förutsättningar att konkurrera under och efter pandemin. Digitala upplevelser, tjänster och produkter bör därmed stå högt på alla bolags agendor 2021.

TEKNIK

”Teknikutvecklingen har för alltid förändrat vårt sätt att arbeta”

Under pandemin har distansarbete blivit en nödvändighet. Mängder av verktyg har utvecklats med syfte att översätta fysiskt samarbete till digitalt; allt från videotjänster (såsom teams, google meets, zoom), till workshop- och whiteboard tjänster (såsom miro, mural, sketchboard), till virtuella konferens- och nätverkstjänster (såsom hopin).

Den snabba teknikutvecklingen kommer att få en rad positiva följder. Vi kommer se fler geografiskt distribuerade team, rekrytering från hela världen, effektiviserade kontorslösningar, sänkta lokalkostnader och större flexibilitet för den enskilde individen.

Framtidens arbetsplats kommer därför behöva erbjuda både flexibilitet och frihet samtidigt som den möjliggör social interaktion, kreativitet, kulturbyggande och innovation. Vi tror att det är svårt att ersätta kraften i det fysiska mötet med teknik och att det vinnande arbetssättet i framtiden är en kombination av distans- och onsite arbete.

”Det finns en outnyttjad potential i datadriven storytelling”

För några månader sedan var begrepp som “flatten the curve” okända – idag är sidor som visualiserar smittspridningen välbesökta av gemene man. Coronastatistik styr vårt vardagliga liv och datan är underlag för politiska beslut över hela världen. Det här året har därmed visat potentialen i att använda data som grund för kommunikations- och förändringsarbete.

På Accomplice kommer 2021 handla om att fortsätta sprida vår kunskap inom datadriven kommunikation och storytelling till nya industrier och nya domäner.