Resultat – Kan en kundportal hjälpa din organisation?

Nästa steg – skapa prototyp

Ovan är enbart en grov temperaturmätare baserade på ett fåtal nulägesfrågor. Nästa steg är att skapa ett nyanserat beslutsunderlag för att förstå vilka värden en kundportal hade kunnat skapa för din organisation. Ett beslutsunderlag bör kombinera finansiell potential med ett kundperspektiv. Ett viktigt steg är därför att snabbt och kostnadseffektivt utveckla en testbar prototyp. Prototypen används för att konkretisera idéer kring de nya flödena samt testa dessa mot kunderna. Utifrån underlaget fattas sedan beslut om att gå vidare och påbörja den faktiska utvecklingen eller ej.

Vill du diskutera vidare kring på vilka sätt en kundportal hade kunnat skapa skillnad för din organisation? Boka ett möte med en av våra strateger.


Inline formuläar

Läs om effekterna från Sveriges ledande demokratifestivals nya kundportal

Järvaveckan är ett av Sveriges viktigaste demokratievenemang. Här samlas politiska partier, företag och intresseorganisationer för att diskutera politik och samhällsfrågor med fokus på integration.

Ladda ner whitepaper

Whitepaper download – Järveveckan

Accomplice är en digital designbyrå. Vi verkar i gränslandet mellan kommunikation och digital transformation och har sedan starten samarbetat med företag som Adobe, NCC och Sonos i projekt som fått internationella utmärkelser inom marknadsföring, utveckling och innovation.