Strukturera, förenkla och automatisera dina kundrelationer genom en digital kundportal

Denna guide förklarar vad en kundportal är och på vilka sätt den kan minska både din och din kunds administration, hur den kan locka in nya kunder samt stärka relationen med befintliga.

Konsumenter kräver alltmer lättillgänglig information

Kunder efterfrågar allt mer lättillgänglig och transparent information. Man förväntar sig att enkelt kunna få en inblick i leverantörens processer och leveranser. Att låta kunder, enbart med en knapptryckning, få svar på centrala frågor går allt mer från att vara ett bör-krav till ett skallkrav.


För många organisationer blir detta ett problem då datan kunden efterfrågar finns utspridd över olika system och ibland även på olika platser geografiskt.

Ge dina kunder direkt tillgång till information

Genom en digital kundportal kan du hämta, samla och tillgängliggöra olika systems data, på en plats. Du kan både spara tid och pengar samtidigt som du förbättrar användarupplevelsen när du ger dina kunder direkt tillgång till den information de behöver – utan att du behöver svara manuellt på varje förfrågan.

En kundportal kan, förutom att vara ett skyltfönster som visar data från olika system, även samla in nyckelinformation från dina kunder.

Det som din kund idag hanterar via personliga relationer eller via mail (registrering av ärenden, skapande av beställningar, bokning av besök, osv) – kan istället föras över i digitala miljöer. När hanteringen blir digital blir den mer skalbar, strukturerad och standardiserad.

Personaliserad merförsäljning

Genom att styra budskapet till kunden baserat på kundens beteende och preferenser kan du öka den digitala säljbearbetningen och merförsäljningen.

Kundinsikt och avancerad dataanalys

Genom att samla in ny kunddata får du nya mätmöjligheter och ökad spårbarhet i hela kundresan. Det leder på sikt till att din organisation förstår din kund bättre.

Automatisering och AI

Automatiserade flöden har möjlighet att kraftigt påverka produktivitet och skalbarhet. Genom att se mönster i data kan man få insikter om kunder och hur man kan effektivisera och skapa nya tjänster

Testa vårt quiz för att utvärdera om kundportal kan vara en värdefull investering för er

En kundportal är relevant inom många olika branscher och värdet är som störst för långa kundrelationer med flera olika interaktionspunkter längs kundresan.

Vill du förändra din digitala användarupplevelse eller bättre nyttja din data?