Lägg grunden för ett lyckat webbanalysarbete på din hemsida

I vårt arbete möter vi dagligen företag och marknadsavdelningar som saknar en tydlig strategi och struktur för hur dem ska mäta och analysera sina hemsidors prestation och marknadsföringsinsatser. Tyvärr gäller det gamla ordspråket “what gets measured gets done” mer än någonsin för digitala kanaler. Avsaknaden av strategi och struktur skapar ofta utmaningar vid planering, genomförande och uppföljning av insatser.

Några av de vanligaste konsekvenserna brukar vara:

  • Felaktiga beslut och genomförda satsningar som inte gynnar affärsmålen
  • Otydliga målsättningar vilket leder till splittrat fokus och prioriteringar
  • Resursslöseri och otydlig ansvarsfördelning
  • Onyanserade och subjektiva design-, utvecklings och marknadsföringsinitiativ
  • Ostrukturad process för mätning och uppföljning

Det här är en guide som beskriver hur du skapar grundförutsättningar för ett långsiktigt webbanalysarbete i syfte att motverka ovan utmaningar och lägga fundamenten för digital framgång.

Digital designbyrån Accomplices webbanalysramverk

Steg 1 – Formulera målsättningar för din hemsida

I våra företag såväl som liv och karriärer är vi vana vid att formulera mål. Av någon anledning slarvas det dock ofta inom digitala kanaler. Om du hade en enda tydligt definierad målsättning för er hemsida och tvingades att nedprioritera de andra skäl ni har – vad skulle då hända? Om dina besökare enbart ska göra en enda sak på din hemsida – vad vill du att dem gör då? Att börja formulera och göra prioriteringar är ett första steg mot att kunna följa upp, förstå och besvara hur hemsidan faktiskt presterar.

”Om dina besökare enbart ska göra en enda sak på er hemsida – vad vill du då att dem gör?”

I steg 1 formulerar du därför övergripande målsättningar och besvarar varför din hemsida existerar. Dessa målsättningar bör stötta övergripande affärs- och verksamhetsmål. Ett vanligt misstag vi ser marknadsavdelningar göra är att blanda ihop målsättningar med taktik. Gör inte det misstaget. I vårt exempel nedan har hemsidan tre övergripande syften: att öka mängden kvalificerade leads, att öka engagemanget kring bolagets CSR-arbete och öka kännedom om bolagets kultur och organisation.

Steg 2 – Delmål / Objectives

För att göra målsättningarna mer agerbara behöver du bryta ner huvudmålen i mindre delmål. Om huvudmålet i steg 1 är en beskrivning av en destination så beskriver delmålet en del av resan dit. Håll delmålen konkreta och specifika.

Vi fortsätter titta på vårt fiktiva exempel:

För att öka mängden kvalificerade leads måste vi

  • Öka mängden kontaktförfrågningar
  • Öka mängden signups på nyhetsbrevet

Steg 3 – Formulera KPI:er

Ett av de viktigaste stegen för att skapa en struktur för ett datadrivet webbanalysarbete är att formulera nyckeltal kopplat till varje delmål. Ett nyckeltal utformas genom att identifiera de viktigaste interaktioner din målgrupp ska genomföra och som är kritiska för att nå webbplatsens delmål.

Nyckeltalen hjälper er att följa upp och nyansera samtalen kring hemsidans prestation. Vid nya design- eller utvecklingsförslag blir dessa nyckeltal kärnan i ditt teams samtal snarare än subjektiva åsikter.     

Steg 4 – Targets

I steg 4 formulerar du konkreta mål på utvalda kpi:er. Utgå från historisk data om du saknar uppfattning om rimliga targets.

Steg 5 – Rapportering & rutiner

Du har nu identifierat syftet med er hemsida och hur den stöttar era övergripande affärs- och verksamhetsmål. Du har också formulerat delmål som hjälper er i resan mot huvudmålet. Du har därefter formulerat nyckeltal och satt upp mål för dessa. Ni har nu en bra struktur för att föra en dialog kring om hemsidan presterar i förhållande till era uppsatta mål, men inte varför den presterar som den gör.

Den avslutande delen i processen är därför att identifiera de datapunkter du vill analysera för att veta vilka dina besökare är och vad dem gör på din hemsida. Undersök bland annat områden såsom varifrån dina besökare kommer, vilket innehåll de interagerar med, om de surfar på mobil eller desktop, vilka webbläsare de använder, etc. Denna data tillsammans med uppfyllnadsgraden av dina nyckeltal ger dig tydlig vägledning om var dina utmaningar ligger och ger er möjlighet att ta fram datadrivna hypoteser på åtgärder som kan hjälpa er att nå era mål. 

Lycka till!