Bör jag implementera A/B testing på min hemsida?

Till att börja med – du som besöker denna artikel är med i ett A/B test. Vi testar två variabler mot varandra för att se vilken som presterar bäst i förhållande till varandra. I slutet av artikeln kommer vi beskriva vår målsättning med artikeln samt A/B testets variationer. Vi skulle vilja utmana dig att under tiden du läser, gissa vad du tror vår målsättning med denna artikel är samt vilka delar som skulle kunna vara intressanta för oss att testa!

“Rör dig bort från konventioner och best practices”

Under internets tidiga utveckling förlitade sig marknadsförare, designers och webb masters enbart på generella designprinciper och “best practices” i utformningen av digitala tjänster och produkter. På grund av hur olika företags kundgrupper ser ut är tyvärr en hemsidas sanning inte alltid applicerbar på en annan. Du vill därför röra dig bort från konventioner och best practices och sträva efter att förstå vad just din målgrupp vill ha.

I samband med att mängden data har ökat och analysverktygen förbättrats har också kunskapen om hur man bäst optimerar digitala tillgångar utvecklats. En sådan utveckling är A/B testning, eller split-testning som används i bland annat hemsideutveckling och optimering. 

A/B test exempele

Vad är ett a/b test?

A/B test är, som namnet antyder, en metod där man jämför två versioner eller fler av en hemsida, app eller annan digital tillgång mot varandra för att se vilken som presterar bäst. Testet utformas som ett statistiskt experiment där olika variationer av ett element på en hemsida slumpmässigt visas för dina användare. Man mäter sedan vilken av variationerna som presterar bäst utifrån din organisations mål. Beslut kan alltså genom metoden valideras, direkt mot respektive målgrupp. Resultatet blir att man får ett datadrivet beslutsunderlag som vägleder din hemsidas utveckling.

Vad ska jag A/B testa?

Ett A/B test är tekniskt enkelt att genomföra. Utmaningen ligger i att veta var och hur du ska rikta din uppmärksamhet samt säkerställa att datan tolkas korrekt. När du börjar A/B testa vill du få så mycket effekt av dina resultat som möjligt. För att identifiera var du kan få störst effekt av dina tester så behöver du börja med att förstå vilka av dina sidor som har störst potential i förhållande till uppsatta mål och sedan vilka av dem som presterar sämst. Leta efter höga bounce och exit rates. Formulera sedan hypoteser kring vad du tror prestationen beror på. Undersök element såsom landningssidor, “call to actions”, titlar och rubriker, formulär, bilder, ingresser, prissättning och navigation.

När bör jag inte använda mig av A/B testning?

  • Hemsidor vars syften inte är att generera leads / försäljning
    Icke konverterande hemsidor eller hemsidor vars syften inte är att uppmana användare till en specifik handling är ofta mindre lämpliga för A/B testing.
  • Förändringar vars syften är strategiska och långvariga
    A/B testing är en taktisk metod för att enkelt utvärdera tydligt uppsatta mål. Metoden är därför inte lämplig när det gäller strategiska beslut som har en långvarig effekt, som exempelvis varumärkesfrågor. 
  • För lite trafik
    När du har för lite trafik är det svårt att av veta om resultaten av dina tester är tillförlitliga eller beror på för litet urval. För att nå statistisk signifikans behöver du, om du har låg trafik, köra testet under långa perioder vilket blir kostsamt och ineffektivt. För att se hur långt du behöver köra ett test kan du tillexempel använda detta verktyg. Ett annat riktvärde är att man, innan man undersöker möjligheten att införa a/b testing på sin hemsida, bör nå 1000 konverteringar per månad. 

Sammanfattning

Att genomföra A/B tester kan skapa stora resultat för dig och din organisation. Det kan hjälpa dig att öka din försäljning, förbättra resultaten av era marknadsförinssinsatser samtidigt som du, test för test, lär dig mer om dina kunder och vad de faktiskt vill. Men om du driver ett mindre eller medelstort företag kan det finnas bättre och mer kostnadseffektiva metoder . Ofta kommer man långt med att helt enkelt föra en konversation med sina kunder och användare för att förstå vad dem söker, vad dem saknar och hur du kan tillgodose det.

Stort lycka till!

A/B testet du deltagit i

I början av denna artikel berättade vi att du som läser detta själv deltar i ett A/B test. Har du gissat vilket område vi testar? Vårt främsta mål med en artikel liknande denna är att få besökare att skriva upp sig på vårt nyhetsbrev. Vi har därför i denna artikel utformat ett test över hur mycket konverteringen påverkas om vi implementerar en nyhetsbrevs-popup. Version A är alltså den nuvarande designen med en nyhetsbrevspuff i slutet av artikeln. Version B innehåller en pop-up som marknadsför vårt nyhetsbrev tidigare i artikeln. Den är utformad så att den antingen visas efter att besökaren scrollat ner till ett visst område eller efter 1 minut. Vi har strävat efter att hålla designen iögonfallande utan att inkräkta på användarupplevelsen. Vi kommer mäta hur konverteringsgraden utvecklas samtidigt som vi noggrant följer datapunkter som bounce rate och time spent on page för att utvärdera hur användarupplevelsen påverkas.

Resultatet? Vi får återkomma kring det!