En samlingsplats för Life Science

CASE STUDY

 • scilifelab.se
 • Analys, informationsarkitektur, UX, visuell design, interaktionsdesign, utveckling, underhåll

Science for Life Laboratory är samlingsplatsen för den nationella forskningsinfrastrukturen runt Life Science. Organisationen har kopplingar till de flesta större Svenska lärosätena och interagerar med drygt 2000 forskare, administratörer och intressenter dagligen. Accomplice fick uppgiften att helt göra om organisationens hemsida, ett uppdrag som sträckte sig från användarintervjuer till att bygga integrationer med data-avdelningens APIer för att enklare tillgängligöra forskning och utrustning. Samarbetet fortsätter än idag då Accomplice sköter drift, underhåll och uppdateringar av hemsidan.

Arbetsmetod & Process

 • Användarintervjuer
 • Benchmarking
 • Inventarie av hemsida och innehåll
 • Genomgång av statistik
 • SEO
 • Sitemap
 • Prioritering av innehåll
 • Innehållsbehov
 • Wireframe
 • Prototyp
 • Användartester
 • Interaktionskoncept
 • Visuell design
 • Interaktionsdesign
 • Style guide
 • Prestanda / Benchmarking
 • Löpande uppdateringar
 • Analytics

Resultat & Statistik

+++

Upplevelse av enklare och smidigare gränssnitt för det administrativa teamet

+19%

Besökare till sidan

+34%

Genomsnittlig tid spenderad på sidan

Nya vs. gamla landningssidan

Överblick av centrala funktioner på sidan:
nyhetsflöde, events, forskarprofiler


Vill du förändra din digitala användarupplevelse eller bättre nyttja din data?